Svorsken

En 67a som i slutet av 2002 tog sitt pick och pack och flyttade västerut. Det som skulle vara i 2 år har nu blivit mycket mer än så. Och ännu syns inget slut på äventyret.

Leave a Reply